Viru Seemnes oleme rajanud kokku 4 katsepõldu – väetamise poole pealt nii talinisu- kui talirapsi katsed, Dekalbi talirapsi sordivõrdluskatse ning taimekaitse katse nii talirapsil kui talinisul. Videos annab peremees Ott põgusa ülevaate kõigist neljast põllust.

Dekalbi talirapsi sordivõrdluskatse on külvatud 5. augustil Väderstad Seedhawk külvikuga. Eelviljaks sellel põllul oli varane oder. Sügisel sai põld MAP’i ja lisaks vedelal kujul lämmastikku. Sügisel tehti ka umbrohutõrje ja kasvureguleerimine.

Bayeri talinisu katsepõld on külvatud 3. septembril külvisenormiga 400 id. seemet m2, sordiks sai valitud ’Freddis’ ning eelvili sellel põllul oli taliraps. Põllul on rakendatud minimeeritud harimist. Külviga koos sai põld MAP’i ning lisaks ammooniumnitraati, kaalium on antud vastavalt mullakaartidele.

Yara talirapsi katseks sai valitud poolkääbussort ’Thure’, mis on külvatud otsekülviga 3.-6. augustini. Külviga koos anti põllule MAP’i ning vedelal kujul lämmastikku, kaaliumit ei antud, kuna mullaanalüüside põhjal ei olnud selleks vajadust. Sügisel on tehtud umbrohutõrje ja ühe korra ka kasvureguleerimine, lisaks anti leheväetisega boori. Kevadel on samuti juba tehtud umbrohutõrje ning putukatõrje, kasvu reguleeritud ei ole. Plaanis on teha veel täisõitsemises üks fungitsiidiring. Eeliviljaks oli sellel põllul suvioder.

Yara talinisu katsepõllul kasvab sort ’Etana’, mis külvati 5. septembril Väderstad Spirit külvikuga, normiks 350 id. seemet m2. Koos külviga anti MAP’i, kaaliumit polnud mullaanalüüside põhjal taaskord vaja, lämmastikku sai põld kokku ca 30 kg ha kohta. Sügisel kasutati mullapõhist herbitsiidi, kevadel on vajadusel plaanis kasutada mõnda kontaktset vahendit. Kevadel rulliti põld üle Väderstad Rexiusega äestamise eesmärgil. Eelkultuuriks oli taliraps, pärast mida tehti minimeeritud harimine ketaskoorliga.

Vaata lisa

Põllupäev 2020 saade

Yara katsed Viru Seemnes

Yara katsed Puide talus

Bayeri katsed Viru Seemnes

Bayeri katsed Puide talus

’KWS Kosmos’ @Viru Seeme

Tilmor

Input

Puide Talu tutvustus

Viru Seemne tutvustus

Puide Talu katsepõllud

Viru Seeme katsepõllud

NPK väetamine Viru Seemnes

NPK väetamine Puide Talus

Puide Talu NS väetised

Viru Seeme NS väetised

Puide talu YaraVita väetised

Viru Seeme YaraVita väetised

Väetisetootja Yara ja taimekaitsevahendite tootja Bayer CropScience otsustasid nendes keerulistes tingimustes ühiselt tegutseda – ikka Eesti ja põllumehe parema homse nimel.


Kuna füüsiliste kogunemiste korraldamine pole sel kevad-suvel väga mõistlik tegevus, siis otsustasime tuua selleaastased põllupäevad sulle koju kätte. Tutvustame üle telesilla katseid, mille oleme rajanud üheskoos Eesti tublide seemnekasvatajatega - Puide taluga Valgamaal ja Viru Seemnega Lääne-Virumaal. Keskendume sel aastal peamiselt talikultuuridele - nisu ja raps, kus taimekaitse poolelt on fookuses fungitsiidid ning väetistega keskendume kevadise väetamise efektiivsusele ning suvisele täiendväetamisele. Saame tutvuda erinevate sortidega ning kuulata põllumeeste praktilisi kogemusi.

Registreerimisvormi täites saadetakse sulle personaalne salasõna ning ka katseskeeme tutvustav brošüür. Kui oled juba eelnevalt registreerunud ning soovid veel mõnda huvipakkuvat hetke üle vaadata, kasuta julgelt juba olemasolevat parooli.


Käi ikka aeg-ajalt põllupäev.ee lehekülge külastamas, sest kuigi virtuaalne põllupäev on peetud, siis lisame siia veel huvitavat infot rajatud katsete ja toodete kohta.

Virtuaalse põllupäeva korraldajad


NB! Põllupäev on korraldatud ja läbi viidud järgides kõiki antud ajahetkel eriolukorra tõttu kehtestatud regulatsioone.